Αίθουσα Συνεδριάσεων - ΙΜΕ Θησείο

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2004
Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία: κοινωνία και θεσμοί (10ος-15ος αι.)
ΓΚΕΝΤΣΟ ΜΠΑΝΕΒ - ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΡΑ

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2004
Βυζάντιο και σλαβικός κόσμος: επαφές στο χώρο των Βαλκανίων (10ος-15ος αι.)
ΓΚΕΝΤΣΟ ΜΠΑΝΕΒ

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2004
Βυζάντιο και Σλάβοι της Κεντρικής Ευρώπης και Ρωσίας
ΓΚΕΝΤΣΟ ΜΠΑΝΕΒ

Τρίτη 2 Μαρτίου 2004
Βυζάντιο και τουρκικά φύλα. Σχέσεις και ανταλλαγές (11ος-15ος αι.)
MOHAMMAD T. SHARIAT-PANAHI

Τρίτη 9 Μαρτίου 2004
Βυζαντινός πολιτισμός στη Δύση (15ος-16ος αι.)
ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΡΑ

Τρίτη 16 Μαρτίου 2004
Παρουσία των Δυτικών στον ελληνικό χώρο (13ος-18ος αι.)
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΑΣΩ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τρίτη 23 Μαρτίου 2004
Η Οθωμανική Αυτοκρατορία: κοινωνία και θεσμοί (15ος-19ος αι.)
MOHAMMAD T. SHARIAT-PANAHI - ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΕΔΟΠΟΥΛΟΣ

Τρίτη 30 Μαρτίου 2004
Θρησκευτικές ομάδες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (15ος-19ος αι.)
MOHAMMAD T. SHARIAT-PANAHI

Τρίτη 20 Απριλίου 2004
Καθημερινή ζωή στις τοπικές κοινωνίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (15ος-18ος αι.)
Δρ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ

Τρίτη 27 Απριλίου 2004
Από τα Βαλκάνια στη Δύση. Μετανάστευση εμπόρων (17ος-19ος αι.)
Δρ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ

Τρίτη 4 Μαΐου 2004
Διαφωτισμός - Γαλλική Επανάσταση - Εθνικό κράτος (18ος-19ος αι.)
ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΡΑ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΕΔΟΠΟΥΛΟΣ

Τρίτη 11 Μαΐου 2004
Ελληνική Επανάσταση: ο αγώνας της ανεξαρτησίας και η διαμόρφωση της ελληνικής κοινωνίας
Δρ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΙΜΙΛΙΑ ΣΑΛΒΑΝΟΥ

Τρίτη 18 Μαΐου 2004
Ελληνικό κράτος και ελληνορθόδοξες κοινότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (19ος-20ός αι.)
ΑΙΜΙΛΙΑ ΣΑΛΒΑΝΟΥ

Τρίτη 25 Μαΐου 2004
Μεταξύ Ανατολής και Δύσης: εικόνες και στερεότυπα για την Ελλάδα (18ος-20ός αι.)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΙΧΟΣ

Τρίτη 1 Ιουνίου 2004
Ελλάδα και μετανάστευση (20ός αι.)
ΑΙΜΙΛΙΑ ΣΑΛΒΑΝΟΥ