ΗΜΕΡΙΔΑ
«Πολιτισμός - Νέες Τεχνολογίες - Εκπαίδευση»

«Ελληνικός Κόσμος», Πειραιώς 254
Μάιος 2002

Το περιοδικό IMEρος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ) διοργάνωσε το Μάιο του 2002 στο Πολιτιστικό Κέντρο «Ελληνικός Κόσμος» ημερίδα με θέμα το τρίπτυχο «Πολιτισμός - Νέες Τεχνολογίες - Εκπαίδευση». Ευρύτερος στόχος της ήταν να αναδειχθούν οι σχέσεις που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στην έρευνα και την ανάδειξη πολιτισμικών ζητημάτων και φαινομένων και στην εκπαιδευτική πρακτική σε πανεπιστημιακό επίπεδο, στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών επιστημών, της μουσειολογίας και της δραστηριότητας πολιτιστικών φορέων, μέσα από τις εφαρμογές νέων ψηφιακών τεχνολογιών: διαδίκτυο, ηλεκτρονικές εκδόσεις, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, εικονική πραγματικότητα.

Οι παρουσιάσεις κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων: Ο Π. Κωνσταντόπουλος μίλησε για τα «Συστήματα πολιτισμικών πληροφοριών και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς: Ζητήματα διεπιστημονικής προσέγγισης και εμπειρίες από τη διεξαγωγή ενός προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών». Ο Β. Παππάς ανέπτυξε τα «Ζητήματα διδακτικής της Πληροφορικής μέσα από το παράδειγμα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών». Ο Π. Κυριακουλάκος παρουσίασε τις «αισθητικές τάσεις στην πληροφορική κινηματογραφία (1960-2000): Μια ανθρωπολογική προσέγγιση». Ο Δ. Παπαλεξόπουλος εξέτασε το πρόβλημα: «Οι νέες τεχνολογίες και το αποσταθεροποιημένο αντικείμενο της (αρχιτεκτονικής) εκπαίδευσης» και η Μ. Λαφαζάνη ασχολήθηκε με το θέμα «Η μετατόπιση του εκπαιδευτικού χώρου και η αρχιτεκτονική της πληροφορίας». Τέλος, ο Π. Σαντοριναίος μίλησε με θέμα «Η αξιοποίηση της ρομποτικής στην εκπαίδευση της Ψηφιακής Τέχνης. Το "Project Kandinsky". Οι θεωρίες του Kandinsky σαν αφορμή για τη δημιουργία ενός ρομπότ που ζωγραφίζει, καθώς και συγκριτική μελέτη των δύο εποχών».

Tέλος, η συντακτική επιτροπή εκφράζει τις ευχαριστίες της στη Μαρία Ρούσσου και στη Δρ. Μάρθα Μιχαηλίδου για τη σημαντική συμβολή τους στην επιτυχία της ημερίδας.