Κύκλοι σεμιναρίων για την ελληνική τέχνη και ιστορία στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Tο Φεβρουάριο του 2003 μία ακόμη δραστηριότητα προστέθηκε στις ήδη υπάρχουσες του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού: τα σεμινάρια επιμόρφωσης ενηλίκων. Ιστορικοί και αρχαιολόγοι με μεταπτυχιακή εξειδίκευση και εκπαιδευτική εμπειρία, που ανήκουν στο δυναμικό του Ιδρύματος, διοργάνωσαν δύο ξεχωριστούς κύκλους μαθημάτων για την ελληνική ιστορία και τέχνη με τίτλους:

Α. «Διαδρομές στην ελληνική τέχνη και τον πολιτισμό:
Από τα κυκλαδικά ειδώλια στη νεότερη λαϊκή παράδοση» και

Β. «Βυζαντινός - οθωμανικός - νεοελληνικός κόσμος:
χώρος, άνθρωποι, ιστορία».


Οι κύκλοι ολοκληρώθηκαν σε 15 εβδομαδιαία δίωρα μαθήματα, που διήρκεσαν από τις 5/2/2003 έως τις 30/5/2003. Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν στον «Ελληνικό Κόσμο», το Πολιτιστικό Κέντρο του ΙME. Στην εκπαιδευτική διαδικασία αξιοποιήθηκαν επίσης οι νέες τεχνολογίες, όπως το Διαδίκτυο και η Eικονική Πραγματικότητα, και ειδικότερα οι παραγωγές του IME στους τομείς αυτούς. Τέλος, στο πλαίσιο των σεμιναρίων πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική εκδρομή στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών και στη Μονή του Οσίου Λουκά στη Βοιωτία.

Η μεγάλη ανταπόκριση και το ενδιαφέρον του κοινού μάς επιβάλλουν όχι μόνο να συνεχίσουμε και το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο τους κύκλους σεμιναρίων, αλλά και να τους διευρύνουμε. Kατά συνέπεια, από το Σεπτέμβριο του 2003 πρόκειται να επαναληφθούν οι δύο προηγούμενοι κύκλοι και να προστεθούν αρκετές νέες ενότητες μαθημάτων με εξειδικευμένο θέμα και μικρότερη διάρκεια.

Ειδικότερα, οι νέοι κύκλοι σεμιναρίων διοργανώνονται γύρω από δύο βασικές θεματικές ενότητες: την Ιστορία της Τέχνης και την Ιστορία. Σε κάθε ενότητα προσφέρονται από ένας γενικός κύκλος 15 μαθημάτων και ειδικότερα σεμινάρια 3 ή 5 μαθημάτων.

Στην πρώτη θεματική ενότητα, της Ιστορίας της Τέχνης, ο γενικός κύκλος των 15 μαθημάτων έχει τίτλο «Διαδρομές στην ελληνική τέχνη και τον πολιτισμό:
Από τα κυκλαδικά ειδώλια στη νεότερη λαϊκή παράδοση»

και τα ειδικά σεμινάρια έχουν θέμα:

  • Βυζαντινή πολυτέλεια: χειρόγραφα, σμάλτα, εικόνες, ελεφαντοστά, υφάσματα-κοσμήματα (5 μαθήματα)
  • Νεοελληνική ζωγραφική (5 μαθήματα)
  • Ο κόσμος του αρχαίου ελληνικού θεάτρου (5 μαθήματα).
Στη δεύτερη θεματική ενότητα, της Ιστορίας, ο γενικός κύκλος των 15 μαθημάτων έχει τίτλο «Βυζαντινός - οθωμανικός - νεοελληνικός κόσμος: χώρος, άνθρωποι, ιστορία» και προσφέρονται τέσσερα ειδικά σεμινάρια με θέμα:
  • Βυζαντινή Κοσμική Γραμματεία: προσεγγίσεις και αποτιμήσεις (3 μαθήματα)
  • Βυζαντινή Νομισματική (3 μαθήματα)
  • Ύστερη Αρχαιότητα: υλικός πολιτισμός και πνευματικές εξελίξεις (5 μαθήματα)
  • Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου (3 μαθήματα).

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα γίνει επίσης ένα σεμινάριο τριών μαθημάτων για την ισπανική ζωγραφική από την εξωτερική συνεργάτιδα του ΙΜΕ κα Ν. Παραστατίδου με τίτλο: «Τρεις αιώνες ισπανικής λάμψης: Ελ Γκρέκο, Βελάσκεθ, Γκόγια».