Κύκλοι σεμιναρίων για την ελληνική τέχνη και ιστορία στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Tο Φεβρουάριο του 2003 μία ακόμη δραστηριότητα προστέθηκε στις ήδη υπάρχουσες του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού: τα σεμινάρια επιμόρφωσης ενηλίκων. Ιστορικοί και αρχαιολόγοι με μεταπτυχιακή εξειδίκευση και εκπαιδευτική εμπειρία, που ανήκουν στο δυναμικό του Ιδρύματος, διοργάνωσαν δύο ξεχωριστούς κύκλους μαθημάτων για την ελληνική ιστορία και τέχνη. Η μεγάλη ανταπόκριση και το ενδιαφέρον του κοινού μάς επέβαλαν να συνεχίσουμε και το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο (Οκτώβριος 2003 -Φεβρουάριος 2004) τους κύκλους σεμιναρίων, αλλά και να τους διευρύνουμε.

Η τωρινή, τρίτη, περίοδος του προγράμματος (Φεβρουάριος - Ιούνιος 2004) περιλαμβάνει κύκλους σεμιναρίων που διοργανώνονται γύρω από δύο βασικές θεματικές ενότητες: την Ιστορία και την Ιστορία της Τέχνης. Σε κάθε ενότητα προσφέρονται από ένας γενικός κύκλος 15 μαθημάτων και ειδικότερα σεμινάρια 3, 4 ή 5 μαθημάτων.

Στην πρώτη θεματική ενότητα, της Ιστορίας, ο γενικός κύκλος των 15 μαθημάτων έχει τίτλο «Βυζαντινός - οθωμανικός - νεοελληνικός κόσμος: Χώρος, άνθρωποι, ιστορία» και προσφέρονται τρία ειδικά σεμινάρια με θέμα:
Το άλλο μισό της ιστορίας: η ιστορία των γυναικών στους Νεότερους χρόνους. Το ελληνικό «παράδειγμα» (4 μαθήματα)
Επικοινωνία και ιστορία στον 20ό αιώνα (4 μαθήματα)
Αθλητισμός στην αρχαία Ελλάδα (5 μαθήματα).

Στη δεύτερη θεματική ενότητα, της Ιστορίας της Τέχνης, ο γενικός κύκλος των 15 μαθημάτων με τίτλο «Διαδρομές στην ελληνική τέχνη και τον πολιτισμό: Από τα κυκλαδικά ειδώλια στη νεότερη λαϊκή παράδοση» περιλαμβάνει τα ειδικά σεμινάρια με θέμα:
Τα ελληνικά κοσμήματα από την Αρχαιότητα έως σήμερα: υλικά, τεχνικές και τεχνοτροπίες (3 μαθήματα)
Νεοελληνική ζωγραφική (5 μαθήματα)
Η πόλη από την Aρχαιότητα στο Βυζάντιο (3 μαθήματα)
Ιστορία του κινηματογράφου (4 μαθήματα).

Στο πλαίσιο του προγράμματος προσφέρεται επίσης ένα σεμινάριο τριών μαθημάτων με τίτλο: «Νεότεροι Ολυμπιακοί Αγώνες: Ένα θέατρο της παγκόσμιας ιστορίας», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Προβολών και Παρουσιάσεων στο Πολιτιστικό Κέντρο «Ελληνικός Κόσμος» του ΙΜΕ.